LITERATURA

Artykuły o kartografii archiwalnej

Niemiecka mapa Messtischblatt w skali 1:25 000

Krótki artykuł opisujący genezę i historię niemieckiej sztandarowej mapy topograficznej.

Książki i czasopisma

Das Reichsamt fuer Landesaufnahme und seine Kartenwerke (na stronie mapywig.org)

Jedna z najważniejszych pozycji na temat kartografii niemieckiej początku XX wieku. Wydana w 1931 roku książka opisuje działalność niemieckiego urzędu, zjmującego się pomiarami geodezyjnymi i wydawaniem map topograficznych.

Mitteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme

Biuletyn Urzędu Pomiarowego Rzeszy Niemieckiej, ukazywał się od 1925 do 1939 roku.

cdn...