Mapy:1887
Nowe:68
Odwiedziny:22614

O PROJEKCIE


Zadaniem internetowego Archiwum Map Zachodniej Polski jest bezpłatne, szerokie udostępnianie wysokiej jakości kopii map archiwalnych. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich niemiecka mapa topograficzna w skali 1:25000, cechująca się wysoką szczegółowością i dokładnością.


Celem nadrzędnym jest stworzenie pomocy naukowej, przydatnej w badaniach nad historią regionalną, urbanistyką i rozwojem przestrzennym, a także w dziedzinach szczegółowych, jak np. historia kolejnictwa, hydrologii czy komunikacji. Mapy historyczne zawierają też cenne informacje dotyczące przemian krajobrazu, przyrody, rolnictwa i leśnictwa, stosunków wodnych, a więc cech, będących w orbicie zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, takich jak ekologia, ekonomia czy geologia.


Zbiór map służyć ma także szerokiej rzeszy miłośników krajoznawstwa i turystyki, a przez to przyczynić się do popularyzacji wiedzy o historii regionów. Może też być nieocenioną pomocą w popularnych ostatnio badaniach genealogicznych.


Inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa miłośników historii i kartografii z Poznania. Ma ono charakter całkowicie niekomercyjny, a wszystkie materiały zamieszczone w Archiwum przekazane zostały nieodpłatnie przez osoby prywatne oraz instytucje państwowe, wymienione poniżej.


WG UAM

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydziałowe Archiwum Kartograficzne udostępnia nam do skanowania swoje zbiory map. Skany te oznaczone są skrótem "WG UAM".

Szczególne podziękowania dla Kierownika Archiwum Piotra Krawczyka za pomoc, życzliwość i fachowe wsparcie.


CCS

CCS Druk Poznań - skanowanie map


Serwisem opiekują się Jacek Biesiadka i Tomasz Gołębiewski. Adres do korespondencji:

poczta /małpa/ amzp /kropka/ pl


Skompletowanie dużej liczby map nie jest prostym zadaniem i liczymy w tym względzie na każdą pomoc. Jeśli posiadasz skany Messtischblattów i zechcesz się nimi podzielić, prosimy o kontakt. Nie pogardzimy nawet pojedynczymi egzemplarzami. Aby ułatwić przekazywanie materiałów, udostępniamy serwer FTP, na który można przesłać pliki, używając jakiegokolwiek klienta FTP (np. FileZilla). Parametry połączenia podane są poniżej.

Po przesłaniu map prosimy o powiadomienie e-mailem