O PROJEKCIE


Zadaniem internetowego Archiwum Map Zachodniej Polski jest bezpłatne, szerokie udostępnianie wysokiej jakości kopii map archiwalnych. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich niemiecka mapa topograficzna w skali 1:25000, cechująca się wysoką szczegółowością i dokładnością.


Celem nadrzędnym jest stworzenie pomocy naukowej, przydatnej w badaniach nad historią regionalną, urbanistyką i rozwojem przestrzennym, a także w dziedzinach szczegółowych, jak np. historia kolejnictwa, hydrologii czy komunikacji. Mapy historyczne zawierają też cenne informacje dotyczące przemian krajobrazu, przyrody, rolnictwa i leśnictwa, stosunków wodnych, a więc cech, będących w orbicie zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, takich jak ekologia, ekonomia czy geologia.


Zbiór map służyć ma także szerokiej rzeszy miłośników krajoznawstwa i turystyki, a przez to przyczynić się do popularyzacji wiedzy o historii regionów. Może też być nieocenioną pomocą w popularnych ostatnio badaniach genealogicznych.


Inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa miłośników historii i kartografii z Poznania. Ma ono charakter całkowicie niekomercyjny, a wszystkie materiały zamieszczone w Archiwum przekazane zostały nieodpłatnie przez osoby prywatne oraz instytucje państwowe, wymienione poniżej.


WG UAM

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydziałowe Archiwum Kartograficzne udostępnia nam do skanowania swoje zbiory map. Skany te oznaczone są skrótem "WG UAM".

Szczególne podziękowania dla Kierownika Archiwum Piotra Krawczyka za pomoc, życzliwość i fachowe wsparcie.


CCS

CCS Druk Poznań - skanowanie map


Serwisem opiekują się Jacek Biesiadka i Tomasz Gołębiewski. Adres do korespondencji:

poczta /małpa/ amzp /kropka/ pl