FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Kto posiada prawa autorskie do map z tej strony?

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, mapy wydane do 1936 roku nie są już objęte ochroną majątkowych praw autorskich, ponieważ od ich wydania minął okres 70 lat. Status map wydanych w latach 1937-1945 nie jest jednoznacznie wyjaśniony.

Czy mogę Wasze mapy nagrać na płytę i sprzedawać na Allegro?

Nie. Nie dysponujemy wprawdzie autorskim prawem majątkowym do tych map, ale skany zostały wykonane przez nas i są naszą własnością (lub współpracujących z nami osób lub instytucji). Udostępniamy je w internecie bezpłatnie, ale z zastrzeżeniem, że nie mogą być wykorzystane do żadnej działalności zarobkowej.

Poza tym - kto kupi Twoją płytę, skoro mapy można ściągnąć u nas za darmo?

Piszę pracę magisterską. Czy mogę w niej wykorzystać fragment jednej z waszych map?

Tak. Pozwalamy, a nawet zachęcamy do korzystania z naszych map w celach naukowych lub dydaktycznych. Można w takiej sytuacji mapę opublikować, prosimy jedynie o podanie źródła pochodzenia skanu.Pliki kalibracyjne .map

Do czego służy plik .map?

Jest to plik umożliwiający korzystanie z mapy przy pomocy programu OziExplorer, służącego do nawigacji GPS oraz do zarządzania mapami rastrowymi. Plik zawiera informacje georeferencyjne, dzięki którym program określa z dużą dokładnością jaki obszar Ziemi przedstawia nasza mapa.

Nie mam odbiornika GPS. Czy plik .map przyda mi się mimo tego?

Zdecydowanie tak. Przy dużej liczbie map prędzej czy później pojawia się potrzeba wydajnej nawigacji pomiędzy nimi. Mając zestaw skalibrowanych map możemy sprawnie poruszać się pomiędzy arkuszami, a także pomiędzy różnymi zestawami map. Mamy możliwość szybkiego odnalezienia mapy według nazwy miescowości, a także według pozycji w skorowidzu lub na mapie ogólnej. Możemy wreszcie zaznaczać i zapisywać położenia interesujących nas miejsc, a następnie porównywać ich wygląd na różnych mapach. Lista możliwości jest znacznie dłuższa, najlepiej jest pobrać wersję testową programu OziExplorer i przekonać się samemu.

Jaka jest dokładność kalibracji?

Czynnikiem decydującym o dokładności kalibracji są zniekształcenia papieru, na którym wydrukowana była mapa. Dla wielu map dokładność waha się w granicach kilku metrów, są jednak też takie, w których rozciągnięcie papieru spowodowało spadek dokładności do kilkunastu metrów. Największe błędy występują na mapach, które mają formę fragmentów naklejonych na płótno - rozsunięcie fragmentów powoduje, że błąd kalibracji wynosi kilka milimetrów na mapie, a więc kilkadziesiąt metrów w terenie.

Dlaczego czerwona siatka kilometrowa nie pokrywa się z siatką mapy?

Dokładność pokrywania się obu siatek jest pochodną dokładności kalibracji mapy. Rozbieżność nie powinna zwykle przekraczać 1-2 mm, a w wypadku bardzo zdeformowanych map - 5-6 mm. Zwykle też rozbieżności nie są jednakowe na całym arkuszu.

Zupełnie inna sytuacja występuje na niektórych arkuszach map z końca 1944 roku, na których drukowano siatkę typu DHG zamiast standardowej DRG - siatki mogą nie pokrywać się zupełnie, a ich linie przebiegać pod innym kątem. Rozbieżność wynika wówczas z tego, że w pliku kalibracyjnym zakodowane są inne parametry odwzorowania kartograficznego, niż były użyte w produkcji mapy. Mimo tego kalibracja jest prawidłowa, nie mamy jedynie możliwości kontroli jej dokładności przez porównanie siatek. Tę niedogodność postaramy się zlikwidować w przyszłości.

Kalibracja nie działa. Co robię źle?

Upewnij się, że pobierasz plik prawidłowo - różne przeglądarki mają swoją specyfikę zapisywania plików tekstowych. Najlepiej pobierać plik kalibracyjny poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikonki: Kalibracja i wybranie polecenia "Zapisz element docelowy jako...". Należy uważać na to, że niektóre przeglądarki starają się zmienić rozszerzenie pliku lub dodają do treści znaczniki html - plik nie będzie działał jeśli na to pozwolimy (np. w Operze trzeba ustawić typ zapisywanego pliku na "wszystkie pliki"). Prawidłowy plik kalibracyjny po zapisaniu na dysku i otwarciu w Notatniku powinien wyglądać mniej więcej tak:

OziExplorer Map Data File Version 2.2
4867_Deutsch_Lissa_1934.jpg
G:\mapy-hist\TK_25\nowe\4867_Deutsch_Lissa_1934.jpg
1 ,Map Code,
Potsdam Rauenberg DHDN,,  0.0000,  0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Transverse Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 161, 214,in, deg, 51,  12,N, 16,  50,E, grid,  , , ,N
Point02,xy, 3317, 227,in, deg, 51,  12,N, 17,   0,E, grid,  , , ,N
Point03,xy, 3312, 3225,in, deg, 51,   6,N, 17,   0,E, grid,  , , ,N
Point04,xy, 161, 3210,in, deg, 51,   6,N, 16,  50,E, grid,  , , ,N

...

  

Jeżeli wszystko wygląda dobrze, a kalibracja nadal nie działa, skontaktuj się z nami - na pewno pomożemy.